Esotanc.hu

Ha ön klubtag itt regisztrálhat:
Reigsztráció

Statisztika

Megtekintett

Megtekintett|Találat |Egyedi

  • Elmúlt 24 óra: 0
  • Utolsó 7 nap: 0
  • Utolsó 30 nap: 0
  • Jelenleg: 0
Hírlevél
Régi honlapunk

Régi honlapunk

A Honvéd Sportrepülő Egyesület.


A Honvéd Sportrepülő Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott célra alakult.
Az Egyesület olyan társadalmi szervezet, amelynek alaptevékenysége sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.Nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljai eléréséhez szervezi tagjai tevékenységét.
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§. c) 14. pontja szerinti közhasznú tevékenységet is végez. A fent meghatározott közhasznú sporttevékenység keretében az egyesület lehetővé teszi, hogy tevékenységében más, az egyesület tagsági viszonyában nem állók is részt vegyenek.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, valamint tőlük anyagi támogatást nem fogad el. Az Egyesület célja és feladatai: A repülés és az ejtőernyőzés feltételeinek biztosítása és népszerűsítése, kiemelten az ifjúság körében. Részvétel Magyar Légierő utánpótlás biztosításában. Részvétel a Magyar Honvédség ejtőernyős utánpótlásának biztosításában, ejtőernyős előképzésében.
Hozzájárulni azokhoz a törekvésekhez, melyek a társadalom, különös tekintettel a fiatalság hazafias és honvédelmi szellemben való nevelésére, a repülő hagyományok ápolására és meglévő történelmi értékek megőrzésére irányulnak. Az ifjúság egészséges életmódra nevelése a repülősport eszközeivel. Az egyesületi tagok érdekeinek képviselete és védelme minden olyan fórumon, ahol a légi sportok bármilyen formában érintve vannak. Sportjellegű kapcsolatok kiépítése bel – és külföldi szervezetekkel.
A Magyar Honvédség és az egyesület légi sportjának képviselete különböző rendezvényeken. Az Egyesület tagsága alapvetően a MH hivatásos és szerződéses állományából, illetve nyugállományú katonákból tevődik össze.
Az egyesület székhelye: 5008 Szolnok Kilián út 1.
Az Egyesület szervezésében került sor az elmúlt években több, a Magyar Honvédséget népszerűsítő rendezvény lebonyolítására, melyek nagy sikert arattak az ifjúság körében. Szolnok 2014.08.18

Tóth Sándor

Elnök